Kompletan program za železnicu

Velika zlatna medalja za program za železnicu, 1996. - Novi Sad 5. Međ. sajam elektronike

IAEP-96010

Automatska elektronska probnica

IL RTN-762

Elektronsko termo rele

PK-LOK 7/32

Pretvarač napona za klimu lokomotive

ES-1M

Trotonska sirena

APA-LOK 200/28

Automatski uređaj za punjenje akumulatora i napajanje potrošača na lokomotivama

EDB-1M

Elektronski blok uređaja budnosti

GTO-11M

Čoper