Automatski punjači akumulatora i AKU baterija

Nagrade: Srebrna medalja, Automatski punjač akumulatora, 1996. - Novi Sad, 5. Međunarodni sajam elektronike

APA-150

Tri nezavisna izvora stabilisanog jednosmernog napona vrlo visoke laboratorijske klase

APA-154

Uređaji vrlo visoke laboratorijske klase. Digitalni pokazivači V i A.Tri nezavisna izvora

APA-12

Uređaji vrlo visoke laboratorijske klase. Dva nezavisna izvora stabilisanog jednosmernog napona

APA-24

Uređaji vrlo visoke laboratorijske klase. Nezavisni pokazivači V i A za svaki izvor 2X. Dva nezavisna izvora stabilisanog jednosmernog napona

APA-110

Automatski uređaj za punjenje akumulatora i napajanje potrošača na lokomotivama

BIAP-AKU

Brzi punjač akumulatora i akumulatorskih baterija